maanantaina, heinäkuuta 28, 2008

Koulukuljetuksesta , sallitusta matkustajamääristä ja turvavyön käytöstä.

Jälleen löytyi mielenkiintoista tekstiä.. lähteenä onnettomuustutkinta.

Sallittu matkustajamäärä, turvavyöt ja niiden käyttö koululaiskuljetuksessa käytettävässä henkilöautossa
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelystä
määrittää 2 §:ssä että henkilöautossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään
rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Jos auto on varustettu koulukuljetuskäyttöön
tarkoitetuilla lisäturvavöillä, saa matkustajien määrä yhdellä istuimella tai istuinrivillä olla asetuksen määrittämällä tavalla suurempi.

Ajoneuvohallintakeskus on antanut ohjeen 12.10.2007 Nro 1746/208/2007 Lisäturvavöiden hyväksyminen koululaiskuljetuksessa käytettävään henkilöautoon. Ohjeessa kerrotaan, millaisilla edellytyksillä koululaiskuljetuksissa käytettävien henkilöautojen lisäpaikoille tarkoitettuja turvavöitä (lisäturvavyöt)
voidaan hyväksyä rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa.

Koulukuljetuskäyttöön hyväksytyin lisäturvavöin varustetussa kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla,kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja muutoin 12.

Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksiin on kielletty, jos istuimet on asennettu selkä menosuuntaan. Tätä käyttökieltoa sovelletaan 1.3.2007 ja sen jälkeen käyttöön otettuihin autoihin.

Koulukuljetuksessa matkustavan on käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä ja kuljettaja on vastuussa alle 15-vuotiaiden lasten turvavyön käytöstä, jos lapsen holhooja tai huoltaja ei matkusta mukana.

Tunnisteet: , , ,