lauantaina, heinäkuuta 26, 2008

APIP-toiminta

Kuinka teidän kunnissanne on hoidettu tiedottaminen 1-2 lk:n oppilaiden aamupäivä/iltapäivätoiminnassa?

Nyt syksyllä on taas toiminta alkamassa ja ainoa minkä tiedon me olemme saaneet on koululautakunnan päätös 39§/ 5.6.08. Varsin selkeä ja elämää helpottava päätös vai mitä olette mieltä?

Aamupäivätoiminta Kittilän kunnan koulutoimessa.
Koulultk 39§

Kittilän kunnassa on järjestetty jo usean lukuvuoden ajan koululaisille suunnattua
iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnan ohjaajina Kittilän kunnan koululla
ovat henkilökohtaiset koulunkäyntiavustajat tai kouluavustajat. Iltapäivätoiminnan
aloittamiseksi kouluilla on vaadittu koululautakunnan päätöksen
mukaan vähintään viisi oppilasta, jotka tarvitsevat kokoaikaista iltapäivätoimintaa
jokaisena koulupäivänä. Kouluilla on toteutettu lakisääteistä 1 - 2 luokkalaisille
suunnattua iltapäivätoimintaa ja erillisrahoitteista 3 - 6 luokkalaisille
suunnattua toimintaa.
Koululaisille suunnattua aamupäivätoimintaa ei ole Kittilän kunnan alueella
ollut vähäistä kysynnästä johtuen. Lukuvuodelle 2008 – 2009 on tullut 9 hakemusta
aamupäivätoimintaan kirkonkylälle ja kaksi hakemusta Sirkkaan.
Koululautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoiminnan aloittamiseksi on
vaadittu kouluilla vähintään viisi oppilasta, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaa
joka päivä. Samaa päätöstä voidaan soveltaa aamupäivätoimintaan.

Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää ilmoittaa koululaisten aamupäivätoimintaa hakeneille,
että Kittilän kunnan koulutoimi järjestää lukuvuonna 2008–2009 1 - 2
luokkalaisille suunnattua aamupäivätoimintaa kirkonkylällä, jos syksyllä 2008
säännöllisen aamupäivätoiminnan aloittaa vähintään viisi koululaista. Muilla
kouluilla aamupäivätoimintaa ei aloiteta ilmoittautuneiden vähäisen määrän
vuoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


- Ei mitään tietoa koska alkaa??, ei kellonaikoja??.. ei kovin suunnitelmallista.

Muuten opetushallituksella on selkeä opas ap/ip-toiminnan järjestäjille. Ja asialle on .oma sivustokin


Muutamia mielenkiintoisia lain kohtia:
Laki
perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Laki
perusopetuslain muuttamisesta


Perusopetuslaki 21.8.1998/628


48 b § (19.12.2003/1136)
Järjestäminen ja laajuus
Kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita


Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle. Toimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00–17.00 välisenä aikana. Toimintaa suunniteltaessa tulee olla yhteistyössä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimintasuunnitelman sisällöstä. (8.12.2006/1081)

EDIT: Tänään 11.8.08 tuli postissa kopio ap/ip-toimintaan hyväksymisestä ( päivätty 12.6.) ja 26.3.09 koululautakunnan päätöksestä. Ongelma vain on siinä, että toimintaan piti ilmoittautua 17.3.08 mennessä. Eli lautakunta toimii hieman jälkijättöisesti.

Tunnisteet: , , , , ,