lauantaina, heinäkuuta 12, 2008

Koulumatkan turvallisuuskriteereitä

Lähteenä toimii Liikenneturvan lehti; Liikennevilkku 1/2007, s.20

Koulumatkan turvallisuuskriteerejä
Tiepiireillä ja joissain kunnissa on käytössä
tietokoneavusteinen ohjelma reitin
vaarallisuuden arviointiin. Periaatteessa
matkan vaarallisuuden arviointi
ei ole kovin vaikeata. Tosin aina löytyy
rajatapauksia.
Yleisimpiä liikenneturvallisuuskriteereitä
ovat:
-Vallitseva nopeusrajoitus, 80 -100
km/h on vaarallinen,30-40 km/h turvallinen.
*Meillä 80km/h, ja 40m päästä alkaa 100km/h

-Onko koulureitillä käytettävissä kevyen
liikenteen väylä, kapea piennar on
vaarallinen
*Meillä piennar on kapea, talvella olematon

-Teiden ylitysten määrä koulureitillä.
*Meillä vain yksi ylitys aamuisin, mutta sekin on vaarallinen.

-Sellainen koulutie on vaarallinen, jossa
on paljon ajoratojen ylityksiä ilman
keskikorokkeita, korotettuja suojateitä
tai muita hidasteita.
*Meillä ylitetään vilkasliikenteinen kantatie, ei suojateitä , ei korokkeita, ei mitään.

-Liikenteen määrä, jos lapsi joutuu
kulkemaan pientareella ja ylittämään
teitä.
* Keskivuorokausi liikenne on n. 2900 ajoneuvoa joista 175 on raskaita.

-Raskaan liikenteen osuus, jos oppilas
joutuu kulkemaan pientareella.
*175 ajoneuvoa/vrk, Levillä rakennetaan joten on todella vilkas liikenne aamusta.

-Reitin valaistus, noin 60 prosenttia
koulumatkoista tehdään pimeällä ja
usein liukkaalla kelillä.
*No katuvalot kyllä löytyy, mutta niistä ei sen suurempaa hyötyä ole muuta kuin että porot , oravat, ketut ja jänikset näkevät kulkea pitempään.

Kun arvioidaan koulumatkan vaarallisuutta,
niin reitin pituudella ei ole merkitystä,
jos siellä on jokin todella vaarallinen
seikka lapselle.
*Aamen tämän lauseen minäkin allekir joitan. Ja myös muidenkin lasten osilta.

Tunnisteet: , , ,