torstaina, elokuuta 28, 2008

Mielenkiintoinen opas

Yksi keino saada tieto tienosuuden liikennetiheydestä, löytyy tutkimalla tarkemmin
Tiehallinon esitettä , joka kertoo tiemerkinnöistä ja niiden perusteista. Ko. opas on otettu käyttöön 1.1.2007.

Mm. Täristävä keskiviiva on kannattava toimenpide kaikilla valta- ja kantateillä,
joiden liikennemäärä (KVL) ylittää 2000 autoa/d. Täristävää viivaa voidaan
käyttää myös moottoriliikenneteillä (sekä normaali- että leveäkaista -mol).

Täristävä reunaviiva on kannattava valta- ja kantateillä, joiden liikennemäärä
(KVL) on yli 4000 autoa/d. Täristävän reunaviivan kannattavuus seututeillä
selvitetään myöhemmin. Alustavasti voidaan arvioida, että viiva on kannattava
kun liikennemäärä on yli 5000 autoa/d.

Kaksikaistaisille teille tehdään ensisijaisesti täristävä keskiviiva.
Sekä täristävä keski- että reunaviiva voidaan tehdä teille, joiden leveys on yli
9.5 m ja joiden liikennemäärä on yli 5000 autoa/d

Tunnisteet: , ,