maanantaina, elokuuta 11, 2008

Syyt ja seuraukset

Olen tässä tämän vuoden aikana penkonut kunnan arkistoja saadakseni selville, miksi tästä kiinteistöstä enää ei voida lapsia kuljettaa kouluun siten , että ei tarvitse ylittää vilkas liikenteistä kantatietä 79.

Kaikki juontaa jo vuoteen 2003, jolloin Kittilän kunnanhallitus hyväksyi Kittilä-Levi työmatkaliikenteen tuottajaksi Tilausliikenne Olli ky:n. (12.8.2003/ k.hall. 347§) Tuolloin reitti oli aamuisin seuraava : "Reitti ajetaan siten, että lähtöaika Kittilän Nesteeltä on kello 7.40 ja paluu Kittilään on noin 8.10 Sätkenän, Kurjennivan, Aakenuksentien kautta koulukeskukseen. Koululaiset kulkevat aamukuljetuksessa." Kaikki hyvin siis tuolloin.

Ongelmia alkoi kehittymään kun eräs kunnanhallituksen jäsen esitti kysymyksen vuoden viimeisessä kokouksessa;" Kittilän kunnan ja Olli Ky:n välillä on sopimus
koululaiskuljetuksista reitillä Kittilä-Sirkka-Kittilä. Kysymyksessä on linja,
joka tulee Kelontekemän suunnasta. Hän pyysi selvittämään toteutetaanko koululaiskuljetuksia kyseisellä reitillä sopimuksen mukaisesti. Maksetaanko kyseisellä reitillä myös Tunturilinjoille koululaiskuljetuksista. Puheenjohtaja ilmoitti, että selvityspyyntö kirjataan ja saatetaan selvitettäväksi. Vastaus kunnanhallitukselle tulee antaa seuraavaan kokoukseen." ( 30.12.2003/K.hall. 606 §)

Asiaan ei tullut vastausta seuraavassa kokouksessa. Vastaus annettiin 27.01.2004 ja siinä todetaan, että :"Selvityksessä todetaan, että koululaiskuljetusten siirtäminen Pekkalan Tunturilinjoille on perustunut henkilöliikennelain 14 §:ään." (27.1.2004/K.hall. 42 §). Tästä asian käsittely jatkui keväällä seuraavasti:
* 10.2.2004 HANKINTAMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN TYÖMATKA- JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ
KITTILÄ-LEVI-KITTILÄ JA TARJOUSKILPAILUN UUSIMINEN /K.hall. 70 §,
* 16.3.2004 TILAUSLIIKENNE OLLI KY:N OIKAISUVAATIMUS/K.hall. 120 §,
* 13.4.2004 KITTILÄ-LEVI-KITTILÄ TYÖMATKA- JA ASIOINTILIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN/
TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN/K.hall. 166 §
* 24.8.2004 KITTILÄ-LEVI TYÖMATKA- JA ASIONTILIIKENTEEN TARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN/K.hall. 376 §
* 30.8.2005 TULEVAISUUDEN KOULUKYYDIN TARJOUSAIKATAULU/K.hall. 407 §
* 22.11.2005 KITTILÄ-LEVI TYÖMATKA- JA ASIOINTILIIKENTEEN LOPETTAMINEN/K.hall. 554 §
* 07.12.2005 PEKKALAN TUNTURILINJOJEN ESITYS KURJENNIVANTIEN
AAMUKULJETUKSESTA/K.hall. 583 §
* 21.12.2005 KARI JUNNOLAN OIKAISUVAATIMUS/K.hall. 623 §
* 15.11.2007 KOULUKULJETUKSET OMALLA KUSTANNUKSELLA/koulultk.123§
Kunnan tilaamissa koulukuljetustakseissa on jonkin verran tilaa ja
huoltajilla ja oppilailla on tarvetta ja halukkuutta käyttää niitä,
tämä koskee erityisesti liittymäkuljetuksia linja-autoille ja
talvikuljetuksia.
Liikennöitsijät eivät välttämättä ota oppilaita vapaille paikoille,
jos asiasta ei ole päätöksiä.

Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää myöntää sivistystoimenjohtajalle oikeuden
myöntää luvan käyttää koulukuljetustaksia omalla kustannuksella,
jos autoon mahtuu, eikä se aiheuta kuljetusreitin ja aikataulun
muutoksia. Lisäehtona sopimuksessa on, että jos tilanne muuttuu
ja autoon ei enää mahdu, niin sopimus raukeaa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- eikö tämäkin päätös ole sellainen, että se on lain vastainen niiltä osin missä se vaikuttaa linjaliikenteen toimintaan;
" Linjaliikenteen haittaamiskielto,14 § (15.7.1994/662)

Tilaus- ja ostoliikenteen harjoittaminen on kielletty, jos sen tarkoituksena on kuljettaa sellaisia matkustajia, joiden käytettävissä on sopivat linjaliikenneyhteydet.

Linjaliikenteelle aiheutuvaa haittaa arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta linjaliikenteen matkustajien väheneminen, toisaalta matka-aika odotuksineen, vaihtojen määrä, matkustajien erityiset tarpeet sekä tilaus- tai ostoliikenteellä hoidettujen kuljetusten toistuvuus.

Joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen voi asettaa haittaamiskiellon tehosteeksi uhkasakon noudattaen, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään."________

Tunnisteet: , , ,